Avito Loops tildelt Utdanningspris


Avito Loops ble tildelt årets Utdanningspris 2017 av Tekna - Avdeling Stavanger, for samarbeid og støtte til mastergrad studenter ved det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitet i Stavanger.

Et kunstverk av Terry Nilssen-Love ble overrakt under avslutningseremonien for masterstudenter fredag 16.6.2017

Lenke til artikkel hos UiS


Aktuellt...