TU Oil Summit 2016


Kom og møt oss på TU Oil Summit 2016

Torsdag 24. november 2016

Clarion Hotel Energy, Stavanger

Mer om arrangementet: http://event.tu.no/event/tu-oil-summit-2016-143759/

Bli med fordi

Oljeindustrien er forvandlet i løpet av to år. Du bør bli med på TU Oil Summit for å få vite mer om de mulighetene for innovasjon og nyskaping som tross alt finnes selv om alle nå skal effektivisere for å spare penger. Vi sikter oss inn mot dere som jobber i og mot oljeindustrien. Teknisk Ukeblad Media arrangerer konferansen for tredje gang og programmet lages av redaksjonen i Teknisk Ukeblad i samarbeid med en programkomite med fremstående personer fra industrien.

Hva vil jeg lære?

Du vil få høre toppledere snakke om de nye mulighetene oljeprisfallet gir – både når det gjelder effektivisering og standardisering, men framfor alt også nyskaping og innovasjon. En egen sesjon vil peke på konkrete nye teknologiske løsninger som er innovative og øker effektiviteten. Det vil bli presentasjoner av robotiseringsteknologi og digitale løsninger. Men vi vil også få fram hvorfor noen ikke lykkes selv om ideen er glimrende, samt hvor det svikter når det gjelder virkemidler.

Hvem møter jeg?

Konferansen samler toppledere og fagfolk fra hele oljeindustrien, spesielt fra leverandørene. Både små og store selskaper vil komme på denne konferansen. Her møter du ganske sikkert også nye fremtidige samarbeidspartnere, kunder, konkurrenter og toppledere i Statoil, Norsk Industri og en rekke bedrifter. Vi er litt stolte over at mange av foredragsholderne denne gangen er kvinner. Vi ønsker åpen diskusjon og ærlighet om utfordringer og løsninger for industrien.

Avito er der !

I tillegg til gode foredrag på konferansen, kan du komme bort til oss i Avito og slå av en prat. Vi leverer kunnskap og tjenester i grensesnittet mellom ledelse, organisasjon, arbeidsprosesser og teknologi. Vi har fokus på innovative prosesser der informasjonsteknologi er et sentralt virkemiddel for å nå virksomhetsmål.​

Vi er senior rådgivere med lang og bred erfaring fra operativt arbeid innenfor våre kjerneområder: energibransjen og offentlig sektor. Våre rådgivere bidrar med bred erfaring, domenekunnskap og metodikk som tilfører gjennomføringskraft i prosjekter.

Bridging the gap

Our vision is to build a bridge between strategic business objectives and the information technology required to achieve these.

We provide knowledge and services in the interface between management, organization, work processes and technology. We focus on innovative processes where information technology is a key tool for achieving business goals.


Aktuellt...