Teknologirådgivning og Informasjonssikkerhet

Endringer i hvordan ansatte får tilgang til og deler informasjon på mange enheter, som er tilkoblet via mange forskjellige nettverk og deler informasjon på tvers av plattformer og privat/jobb, tvinger fem nye krav til hvordan en organisasjon tenker og forholder seg til informasjonssikkerhet for å beskytte bedriftskritiske data. For mindre aktører vil etterlevelse av slike krav være krevende å forholde seg til uten en klar strategi.

Vi har lang erfaring og kunnskap om hvordan, hvorfor, og ikke minst når, forskjellige produkter, teknologier og arkitekturprinsipper bør benyttes både i digitaliseringsprosjekter og ved etablering av moderne tjenesteorienterte arkitekturer. Vi kan hjelpe deg å utnytte potensialet for gevinster knyttet til IT-investeringer ved å benytte sky-tjenester.

Våre rådgivere har inngående kjennskap til de utfordringer og de rammebetingelsene forskjellige virksomheter må forholde seg til ved gjennomføring av teknologiprosjekter. Vi forstår kravet fra forretningsenhetene til økt fokus på effektivisering og utnyttelse av virksomhetens teknologi-investeringer og kan bidra med å oppnå bedre samhandling mellom forretning og IT

  • IT-Strategi

  • Arkitektur og løsningsdesign

  • Teknologi- og plattformvalg

  • Risiko og sårbarhetsvurderinger

Referanser:


Aktuellt...