Prosjekt og Programledelse

Når det er behov for gjennomføringskraft, enten fordi virksomheten ikke har tilstrekkelige interne ressurser, eller fordi den planlagte oppgaven rett og slett vil være svært krevende, kan det være riktig å finne god ekstern bistand. Alle våre rådgivere har demonstrert slik gjennomføringskraft gjennom mange års arbeid med ledelse og prosjektledelse.

Våre rådgivere kan bidra med kvalitetssikring og risikovurdering av komplekse prosjekter eller prosjektporteføljer og gi veiledning på hvordan håndtere risiko. Vi har bred erfaring i å identifisere og kontrollere finansiell og operasjonell risiko knyttet til endringer av arbeidsprosesser og IT-systemer.

Vi har et sterkt fagmiljø som kan bidra med prosjektledelse og prosess-støtte ved kritiske endringsprosjekter innen IKT.

Programledelse
 • Etablering av porteføljestyring

 • Prosjektanalyser med kost/nytte- og gevinstvurderinger

 • Kvalitet og risikostyring

 • Governance og informasjonssikkerhet

Prosjektledelse
 • Planlegging og estimering

 • Kost/nytte vurderinger og gevinstrealisering

 • Etablering av innføringsprosjekt sammen med Kunde/leverandør

 • Leverandørstyring

 • Kvalitet og risikostyring i prosjektgjennomføring

 • Testing, kvalitetssikring og godkjenningsprosedyrer

 • Driftsstart og overlevering til driftsorganisasjon

 • Sertifiserte prosjektledere innen Prince2, PMI eller tilsvarende

Prosjektanalyser – hvor kommer risikoen fra?
 • Misforhold mellom kravspesifikasjonen og forretningsmål?

 • Manglende reguleringer i kontrakt som forhindrer måloppnåelse?

 • Har levererandøren tilstrekkelig kompetanse og kapasitet?

 • Har din organisasjon tilstrekkelig kompetanse og kapasitet?

Referanser:


Aktuellt...