Management for Hire

Når det er behov for gjennomføringskraft, enten fordi virksomheten ikke har tilstrekkelige interne ressurser, eller fordi den planlagte oppgaven rett og slett vil være svært krevende, kan det være riktig å finne god ekstern bistand. Alle våre rådgivere har demonstrert slik gjennomføringskraft gjennom mange års arbeid med ledelse og prosjektledelse.

Våre rådgivere har lang erfaring fra lederstillinger i offentlige virksomheter og private bedrifter. Vi kan bidra med kompetanse og kapasitet som hjelper din virksomhet til å gjennomføre nødvendige endringer og samtidig sikre kostnadseffektivitet. Vi har erfaring med kravet til ledere om å hele tiden å oppnå mer med mindre, gjennom strategiske og taktiske valg som er forankret i virksomhetsmålene.

Referanse:


Aktuellt...