IT-Anskaffelser

Vi bistår virksomheter med Strategisk rådgivning både på virksomhetsnivå og i den taktiske/operative utførelsen av teknologi-anskaffelser, herunder

 • Teknologirådgivning

 • Utarbeidelse og/eller kvalitetssikring av konkurransegrunnlag med vedlegg

 • Bistand til utforming av evalueringskriterier og kvalitetssikring av oppdragsgivers evaluering og valg av leverandør

 • Forberede og lede forhandlinger

 • Vurdering av eventuelle avvisningsspørsmål av tilbydere og tilbud

 • Vurdering av eventuelle leverandørers gjennomføringsevne

 • Utarbeidelse og kvalitetssikring av tildelingsbrev og kontrakt

 • Bistand i forbindelse med klagebehandling for oppdragsgiver og eventuell håndtering av klagesaker overfor KOFA

 • Evaluering av den utførte anbudsprosess i ettertid

 • Innføring

 • Endringsledelse

Hva som faktisk vil tilbys av leverandørmarkedet avhenger ikke bare av teknologiske muligheter og hva som er den beste løsningen, men kan påvirkes av faktorer som leverandørers lokale kompetanse og ressurstilgjengelighet, interne teknologipreferanser, samt prisstrategi og taktiske valg knyttet til en forespørsel. Våre rådgivere har erfaring fra store anskaffelser både som kunde og leverandør.

Referanser:


Aktuellt...