WE CARE

Public Sector - Health 

Leaders in the public sector are facing a long list of complex challenges; reducing cost while reducing risk, overcoming organizational barriers to implement necessary structural changes, maintaining operational stability and to comply with constantly changing requirements and regulations.  The interaction between people and technology is key to increased efficiency and quality and is often an important part of solving the challenges.

 

Our consultants have management experience from public and private companies and have been involved in change projects of all sizes. Through us, you gain access to an experienced partner who can advise and guide based on hands-on experience.

 

As an external partner, we spot the small pieces that are missing and can guide you through a successful change project, unaffected by the daily pressure from the business.

Endringer i hvordan ansatte får tilgang til og deler informasjon på mange enheter, som er tilkoblet via mange forskjellige nettverk og deler informasjon på tvers av plattformer og privat/jobb, tvinger fem nye krav til hvordan en organisasjon tenker og forholder seg til...

Når det er behov for gjennomføringskraft, enten fordi virksomheten ikke har tilstrekkelige interne ressurser, eller fordi den planlagte oppgaven rett og slett vil være svært krevende, kan det være riktig å finne god ekstern bistand. Alle våre rådgivere har demonstrert...

Ny teknologi representerer et stadig større potensial for effektivisering av arbeidsprosesser. Men innføring av nye digitale løsninger garanterer ikke effektiviseringsgevinst i seg selv. Implementering av ny teknologi gir som regel ikke gevinst med mindre man får de an...

Når det er behov for gjennomføringskraft, enten fordi virksomheten ikke har tilstrekkelige interne ressurser, eller fordi den planlagte oppgaven rett og slett vil være svært krevende, kan det være riktig å finne god ekstern bistand. Alle våre rådgivere har demonstrert...

Økt kvalitet er ikke en tilleggskomponent i et produkt eller tjeneste – kvalitet er integrert i alle faser av produksjonen. Den primære metoden for å sikre kvaliteten på tjenestene er hensiktsmessig planlegging, tildeling av tilstrekkelige kvalifiserte ressurser, beste...

Å kunne løfte blikket og se utfordringene en organisasjon står midt oppe fra et nøytralt perspektiv for så å kunne ta riktige strategiske valg, kan være krevende.

Offentlige virksomheter står overfor økende press for å kontrollere kostnadene samtidig som de er pålagt å...

Vi bistår virksomheter med Strategisk rådgivning både på virksomhetsnivå og i den taktiske/operative utførelsen av teknologi-anskaffelser, herunder

  • Teknologirådgivning

  • Utarbeidelse og/eller kvalitetssikring av konkurransegrunnlag med vedlegg

  • Bistand til ut...

Please reload

Stavanger

Kanalsletta 4
4033 Stavanger
Telefon: +47 51 67 80 00
Epost: post@avito.no

Oslo

Henrik Ibsensgate  90
0255 Oslo
Telefon: +47 51 67 80 00
Epost: post@avito.no

  • Black LinkedIn Icon